BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

BAD WILDUNGEN
 

PROJEKT
Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

 

ZESPÓŁ

arch. Leszek Trzebiatowski
arch. Waldemar Trzebiatowski

 

arch. Izabela Strzyżewska

arch. Łucja Trzebiatowska

 

INWESTOR
prywatny

 

DANE
projekt: 
2022
 

 

<

T  r  z  e  b  i  a  t  o  w  s  k  i  a  r  c  h  i  t  e  k  c  i

Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

mail: biuro@trzebiatowskiarchitekci.pl

 

 

ul. Parkowa 54/2       81-727 Sopot tel.                          + 48 58 555 03 69