Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

mail: biuro@trzebiatowskiarchitekci.pl

 

 

ul. Parkowa 54/2       81-727 Sopot tel.                          + 48 58 555 03 69

BUDYNEK USŁUGOWY
KARTUZY, UL. KOŚCIUSZKI 23 
koncepcja architektoniczna

 

PROJEKT
NT architekci

Waldemar Trzebiatowski

 

ZESPÓŁ
arch. Waldemar Trzebiatowski

arch. Jakub Bladowski
arch. Krzysztof Pietras

 

INWESTOR
prywatny

 

DANE
projekt: 2009

pow. netto budynku: 1290m2
pow. netto lokali usługowych: 1022m2

 

<

T  r  z  e  b  i  a  t  o  w  s  k  i  a  r  c  h  i  t  e  k  c  i