Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

mail: biuro@trzebiatowskiarchitekci.pl

 

 

ul. Parkowa 54/2       81-727 Sopot tel.                          + 48 58 555 03 69

DOM SENIORA
ESCHWEGE, CYRIAKUSSTRAßE

koncepcja architektoniczna

 

PROJEKT

Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

 

ZESPÓŁ
arch. Leszek Trzebiatowski

arch. Waldemar Trzebiatowski

arch. Krzysztof Pietras

 

 

INWESTOR

prywatny

 

 

DANE

projekt: 
realizacja:

 

pow. zabudowy: 
pow. całkowita: 
pow. użytkowa: 

 

<

T  r  z  e  b  i  a  t  o  w  s  k  i  a  r  c  h  i  t  e  k  c  i