Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

mail: biuro@trzebiatowskiarchitekci.pl

 

 

ul. Parkowa 54/2       81-727 Sopot tel.                          + 48 58 555 03 69

DOM SENIORA
KASSEL, SCHÖNFELDERSTRAßE
koncepcja architektoniczna

 

PROJEKT
NT architekci

Waldemar Trzebiatowski

 

ZESPÓŁ
arch. Leszek Trzebiatowski
arch. Waldemar Trzebiatowski

arch. Krzysztof Pietras
wizualizacje: Jacek Turek

 

DANE
projekt: 2012

 

pow. zabudowy: 700m2
pow. całkowita: 4980m2 
pow. netto: 4310m2
pow. netto mieszkań: 2150m2
liczba mieszkań: 39

 

<

T  r  z  e  b  i  a  t  o  w  s  k  i  a  r  c  h  i  t  e  k  c  i