Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

mail: biuro@trzebiatowskiarchitekci.pl

 

 

ul. Parkowa 54/2       81-727 Sopot tel.                          + 48 58 555 03 69

DOM W HESJI

HESSEN, NIEMCY
 

PROJEKT

arch. Leszek Trzebiatowski

 

INWESTOR

Prywatny

 

DANE

projekt: 2011
realizacja: 2012-2020

 

<

T  r  z  e  b  i  a  t  o  w  s  k  i  a  r  c  h  i  t  e  k  c  i