INNE PROJEKTY W NIEMCZECH

KASSEL

MANNHEIM

BAD WILDUNGEN
 

PROJEKT

arch. Leszek Trzebiatowski

arch. Waldemar Trzebiatowski

arch. Izabela Strzyżewska

arch. Łucja Trzebiatowska

 

INWESTOR

Inwestorzy prywatni

 

DANE

projekty: 2018 - 2022
 

 

<

T  r  z  e  b  i  a  t  o  w  s  k  i  a  r  c  h  i  t  e  k  c  i

Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

mail: biuro@trzebiatowskiarchitekci.pl

 

 

ul. Parkowa 54/2       81-727 Sopot tel.                          + 48 58 555 03 69