Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

mail: biuro@trzebiatowskiarchitekci.pl

 

 

ul. Parkowa 54/2       81-727 Sopot tel.                          + 48 58 555 03 69

SOBIESZEWO
ZESPÓŁ ZABUDOWY

JEDNORODZINNEJ
GDAŃSK-SOBIESZEWO
UL. NADWIŚLAŃSKA 45 

 

PROJEKT
Trzebiatowski architekci sp. z o. o.

 

ZESPÓŁ
arch. Waldemar Trzebiatowski

 

arch. Izabela Strzyżewska

arch. Łucja Trzebiatowska

 

INWESTOR
prywatny

 

DANE
projekt: 2021

pow. zabudowy: 253m2
pow. całkowita: 791m2
pow. netto: 801m2
(dane dla 5 segmentów)

 

<

T  r  z  e  b  i  a  t  o  w  s  k  i  a  r  c  h  i  t  e  k  c  i